Eerstelijnszones in Vlaanderen
28-02-2022 - Id:431

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Bezoek de website

Voor u uitgelichte artikels
Week van de Brailleliga
02-04-2022 - Id:437

Van 21 maart tot 3 april 2022 is het de ‘Week van de Brailleliga’, onze jaarlijkse sensibiliseringscampagne. Dit jaar is het thema “The Independence Day”. In het leven zijn er sleutelmomenten die bij iedereen in het geheugen gegrift staan. Denk maar aan je eerste schooldag, je eerste woning, je eerste job… Net zoals iedereen, ervaren ook blinde en slechtziende personen die eerste dag, maar voor hen betekent die vaak net dat tikkeltje meer.

Bezoek de website

Federale regering
11-04-2020 - Id:139

De federale uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de federale regering.Deze regering bestaat uit ten hoogste 15 ministers. De eerste minister eventueel uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Daar kunnen ook nog staatssecretarissen aan toegevoegd worden.

Bezoek de website

Alles over kanker
16-05-2020 - Id:285

Hier vindt u een antwoord op de vraag wat kanker precies is. Voorts beschrijven we de klachten, onderzoeken en diagnose, behandelingen en nevenwerkingen, en geven we alle informatie over kanker voorkomen en vroeg opsporen.

Bezoek de website

mypension.be
23-05-2020 - Id:304

mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen.

Bezoek de website